Sign In
Document

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VĨNH PHÚC

VINHPHUC FEDERATION OF LABOUR

Thứ năm, 28/9/2023

dự kiến lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên